Results

(1)
2:00 am
Group C T20
2024
Balmain

Caparo C.C VS Friendship Hall Sports

(7)
135
Senior Division
2024
Balmain

FRIENDSHIPHALL VS CENTRIC ACADEMY

(6)
108
Senior Division
2024
Balmain

EXCHANGE ESTATE SC VS FRIENDSHIPHALL

(5)
12:37 pm
Senior Division
2024
Balmain

SUPERSONICS SC VS FRIENDSHIPHALL

(4)
134
Senior Division
2024
Balmain

Friendship Hall Sports vs Esmeralda Sports Club

(2)
12:30 pm
Senior Division
2024
Balmain

FRIENDSHIPHALL VS LANGEPARK

(2)
96
Senior Division
2024
Balmain

Balmain Sports vs Friendship Hall Sports

(1)
108
Senior Division
2024
Balmain

Couva Sports vs Friendship Hall Sports